Wysyłka w 24 godziny
Regulamin

§ 1. WARUNKI OGÓLNE.

1. „Cukiernia Szorski Jolanta Musialska” (adres: ul. 3-go Maja 32, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, organ dokonujący wpisu do CEiDG: Urząd Miasta Ostrów Wielkopolski, NIP: 6221780436, REGON: 300974477) jest jednoosobową działalnością gospodarczą.

2. „Cukiernia Szorski Jolanta Musialska” prowadzi działalność gospodarczą – sklep internetowy www.czekoladaszorski.pl – w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej towarów żywnościowych skierowanej do konsumentów oraz przedsiębiorców obejmującej w szczególności ręcznie robione praliny oraz inne wyroby czekoladowe oraz cukiernicze tj. ciasta, torty, lody, kruche ciasteczka, pierniki. Sprzedaż prowadzona jest jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Towary żywnościowe, o których mowa w ust. 2 powyżej zwane będą dalej „Produktami”.

4. Ceny Produktów wymienione na stronie internetowej www.czekoladaszorski.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT). Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki, które zostały przedstawione w § 4 ust. 7 Regulaminu.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym czasie. Klientów obowiązują ceny, które widnieją w sklepie w chwili składania zamówienia.

6. Zamieszczone na stronie internetowej www.czekoladaszorski.pl zdjęcia Produktów są jedynie zdjęciami przykładowymi. Wyroby cukiernicze, wykonane w różnych kształtach, rozmiarach i różnie nazwane, są ręcznie wytwarzane i zdobione, a w związku z czym mogą różnić się wzajemnie od siebie, a ich kształt i wygląd może różnić się od kształtu i wyglądu zaprezentowanego na zdjęciu zamieszczonym na stronie internetowej www.czekoladaszorski.pl. Opakowania, w które pakowane są Produkty posiadają znaki graficzne producenta, elementy grawerowane, nalepki oraz inne elementy ozdobne, które mogą być niewidoczne na zdjęciach. Kolory przedstawione na zdjęciach mogą w rzeczywistości odbiegać od wydruków lub prezentacji na monitorze komputera. Osoba zainteresowana, przed złożeniem zamówienia, powinna szczegółowo upewnić się czy każdy element Produktu oraz jego opakowania odpowiada jej oczekiwaniom. Informacje o Produktach oraz o opakowaniach są możliwe do uzyskania telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Kontakt z „Cukiernia Szorski Jolanta Musialska” jest możliwy:

 1. pisemnie pod adresem, o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu,
 2. elektronicznie pod adresem poczty elektronicznej: biuro@czekoladaszorski.pl,
 3. telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 606 193 692 w dni powszednie od poniedziałku do piątku niebędące jednocześnie ustawowymi dniami wolnymi od pracy, w godzinach
 4. od 9.00 do 18.00. Opłata za połączenie wg taryfy operatora z usług którego korzysta Kupujący.

8. Informacje zawarte na stronie internetowej www.czekoladaszorski.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert.

9. Czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy zostały opisane w § 2 Regulaminu („Składanie i przyjmowanie zamówień”). Stronami umowy sprzedaży jest „Cukiernia Szorski Jolanta Musialska” (zwany dalej „Sprzedawcą") oraz osoba składająca zamówienie (zwana dalej „Kupującym” lub „Zamawiającym”). Kupującym może być jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Składając zamówienie Kupujący oświadcza jednocześnie, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób nieletnich powyżej 13 roku życia zamówienie musi zostać potwierdzone przez opiekuna prawnego. Dopiero w momencie jego potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy za pośrednictwem strony internetowej www.czekoladaszorski.pl.

10. Zabronione jest wykorzystywanie strony internetowej przez Zamawiających do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 1422), a także wykorzystywanie strony internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.

11. Sprzedawca informuje, że nie korzysta z żadnego kodeksu dobrych praktyk rozumianego jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.).

§ 2. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ.

1. Do zawierania umów sprzedaży dochodzi za pośrednictwem strony internetowej www.czekoladaszorski.pl siedem dni w tygodniu przez dwadzieścia cztery godziny na dobę.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

3. W celu zawarcia umowy sprzedaży Kupujący, korzystając ze strony internetowej www.czekoladaszorski.pl dokonuje wyboru Produktów, uzyskuje dostęp do kolejnych zakładek po naciśnięciu odpowiednio oznaczonych interaktywnych przycisków oraz wprowadza dane zaznaczając lub wypełniając pola interaktywnych formularzy (ikon) umieszczonych w kolejnych zakładkach. Pola oznaczone (*) są polami, których zaznaczenie (wypełnienie) jest obowiązkowe w celu zawarcia umowy sprzedaży, bez zaznaczenia (wypełnienia) których nie jest możliwe przejście do kolejnej zakładki w procedurze zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wykrycia błędów we wprowadzanych danych, w celu ich skorygowania, w każdym momencie Kupujący ma możliwość powrotu do poprzedniej zakładki po naciśnięciu przycisku „Powrót do koszyka” lub innego o podobnej treści. Skorygowanie ewentualnych błędów jest możliwe także w zakładce „Zamówienie”, o której mowa w ust. 9 poniżej. Kupujący ma także możliwość założenia tzw. konta. Założenie konta umożliwia, po zalogowaniu, m. in. dostęp do informacji dotyczących stanu realizacji zamówienia oraz wcześniej zamówionych Produktów.

4. Wybór Produktów jest możliwy za pomocą przycisku znajdującego się obok karty Produktu – „Dodaj do koszyka”. Kupujący może też dokonać wyboru ilości zamawianych Produktów. Kupujący ma także możliwość wyboru Produktów z pozycji strony danego Produktu za pomocą ikony koszyk lub za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”, jak również wyboru ilości Produktów. Na stronie danego Produktu dostępne są także informacje dotyczące możliwości odbioru Produktu w ze sklepów firmowych „Cukiernia Szorski Jolanta Musialska” na ul. 3 Maja 32 w Ostrowie Wielkopolskim lub na ul. Wrocławskiej 21 w Ostrowie Wielkopolskim. Jeżeli zakup danego Produktu nie jest aktualnie możliwy, przycisk „Dodaj do koszyka” nie jest aktywny i jednocześnie pojawia się informacja o braku możliwości wysłania Produktu kurierem.

5. Przy niektórych Produktach zamiast ikony „Dodaj do koszyka” zamieszczona jest ikona „Personalizuj”. Po jej naciśnięciu, Kupujący ma możliwość zakupu Produktu ze zdjęciem lub wskazanym przez Kupującego tekstem. „Cukiernia Szorski Jolanta Musialska” nie ponosi odpowiedzialności za treść przesłanego przez Kupującego zdjęcia oraz tekstu, jak również za jakość przesłanego zdjęcia. „Cukiernia Szorski Jolanta Musialska” zastrzega sobie także prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli przesłane zdjęcie lub tekst naruszać będą prawo lub dobre obyczaje. „Cukiernia Szorski Jolanta Musialska” zastrzega sobie także prawo do odmowy realizacji zamówienia z powodu przesłanych materiałów w złej jakości lub rozdzielności. Przy zamówieniu produktów personalizowanych wykonywanych na zamówienie klienta, wymagana jest wcześniejsza zapłata. Produkty personalizowane nie będą wysyłane kurierem za pobraniem pieniężnym.

6. Po wybraniu Produktu oraz jego ilości Kupujący kierowany jest do zakładki „Koszyk”. W tej zakładce Kupujący otrzymuje dostęp do informacji o wybranych Produktach, ich ilości, cenach poszczególnych Produktów oraz łącznej cenie wybranych Produktów. Kupujący może zmienić ilość wybranych Produktów.

7. W zakładce „Koszyk” Kupujący ma możliwość wyboru jednego z następujących sposobów dostawy:

 1. kurier,
 2. paczkomat InPost i w takim przypadku Kupujący wybiera z listy paczkomat InPost, do którego zostanie wysłane zamówienie,
 3. dowóz na terenie Ostrowa Wielkopolskiego,
 4. odbiór osobisty w sklepie firmowym i w takim przypadku Kupujący wybiera z listy sklep firmowy, w której zamówienie zostanie przygotowane do odbioru;

8. Po wybraniu sposobu dostawy, Kupujący ma możliwość wyboru sposobu płatności. Wybór spośród podanych sposobów płatności uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy, i tak:

1. w przypadku wybrania sposobu dostawy za pośrednictwem kuriera, Kupujący może wybrać spośród wszystkich podanych sposobów płatności (por. § 3 Regulaminu),

2. w przypadku wybrania sposobu dostawy poprzez paczkomat InPost lub odbiór osobisty w sklepie firmowym, Kupujący może zapłacić przy użyciu systemu Przelewy24 lub przelewem,

9. Klient musi wybrać dzień dostawy, zaakceptować możliwość kontaktu telefonicznego w celu ustalenia godziny dostawy oraz zaakceptować regulamin Sklepu.

10. Kontynuacja procedury zawarcia umowy jest możliwa po naciśnięciu przycisku „Zamawiam”. W zakładce „Zamówienie” Kupujący:

 1. ma możliwość wprowadzenia i poprawiania danych,
 2. w polu „Komentarz” ma możliwość podania uwag dotyczących zamówienia lub dostawy; uwagi te nie są wiążące dla Sprzedawcy, który będzie się jednak starać zrealizować je w miarę możliwości; wykonanie umowy przez Kupującego nie jest uzależnione od zrealizowania przez Sprzedawcę uwag zawartych w polu „Komentarz”,
 3. ma możliwość wskazania innego adresu dostawy niż adres Kupującego; adres dostawy musi być adresem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. jest proszony o zaakceptowanie Regulaminu, zasad polityki poufności oraz potwierdzenie wieku.

11. Kontynuacja procedury zawarcia umowy jest możliwa po naciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę”. Kupujący kierowany jest do zakładki „Zamówienie złożone”. Złożone zamówienie jest pochodzącą od Kupującego ofertą zawarcia umowy kierowaną do Sprzedawcy. Treść przycisku „Kupuję i płacę” nie wyklucza wybranego przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem do rąk kuriera przy doręczaniu przesyłki.

12. Po złożeniu zamówienia wyświetla się komunikat o treści „Dziękujemy za złożenie zamówienia” wraz z podaniem m.in. numeru zamówienia. Kupujący, na podany adres poczty elektronicznej, otrzymuje e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej zostaje wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna e-mail potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zawarte w wiadomości elektronicznej e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim jest oświadczeniem o przyjęciu oferty Kupującego, o której mowa w ust. 10 powyżej.

13. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości elektronicznej e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, o której mowa w ust. 11 powyżej dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem, iż w razie dokonania zamówienia przez osobę niepełnoletnią - do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi dopiero w chwilą potwierdzenia zamówienia przez opiekuna prawnego. Od tej chwili Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę i odebrać zamówiony Produkt.

14. Jeżeli pomimo podania przez Kupującego niekompletnych lub oczywiście nieprawdziwych danych lub wskazania adresu dostawy położonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, doszło do zawarcia umowy, Sprzedawcy przysługiwać będzie umowne prawo odstąpienia od umowy w terminie do trzech dni od dnia jej zawarcia. Prawo to wykonywa się poprzez oświadczenie złożone Kupującemu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed terminem. Jeżeli Kupujący zapłacił już za Produkty, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej przez Kupującego kwoty w terminie 14 dni od dnia złożenia Kupującemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

15. W wiadomości elektronicznej e-mail, o której mowa w ust. 11, powyżej znajdować się będzie także link do Regulaminu. Umożliwia to Kupującemu przejście do Regulaminu oraz jego wydrukowanie w celu zachowania jego treści na piśmie.

16. W razie nieotrzymania wiadomości elektronicznej e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia, o której mowa w ust. 11 powyżej, Kupujący proszony jest o kontakt z „Cukiernia Szorski Jolanta Musialska”.

17. Zmiany w zamówieniu można składać telefonicznie lub mailowo do 60 min po złożeniu zamówienia

18. W każdym przypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego kontaktu z Kupującym w celu weryfikacji złożonego zamówienia.

19. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w danym terminie klient zostanie poinformowany niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia towaru z przyczyn niezależnych od niego.

20. Sprzedawca zastrzega sobie także prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

§ 3. ZASADY ZAPŁATY CENY.

1. Płatności mogą być dokonywane w następujący sposób:

 1. płatność za pobraniem do rąk kuriera przy doręczaniu przesyłki,
 2. płatność przelewem bankowym na numer rachunku bankowego „Cukiernia Szorski Jolanta Musialska” w banku PEKAO SA Oddział w Ostrowie Wielkopolskim o numerze :46 1240 1327 1111 0010 2090 8912; w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia,
 3. płatność za pomocą systemu Przelewy24.
 4. płatność za pomocą systemu BlueMedia S.A (w tym karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic).

2. Jeżeli w Koszyku znajduje się ciasto, tort lub lody, jedyną możliwą płatnością będzie płatność za pomocą systemy Przelewy24 lub BlueMedia S.A

3. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 lit. a) powyżej, Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę do rąk kuriera przy doręczeniu przesyłki. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w ust. 1 lit. b) lub lit. c) powyżej, Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży przy wykorzystaniu wybranego sposobu płatności. Obsługę płatności za pomocą systemu Przelewy24 świadczy DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52.

4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA PRODUKTÓW.

1. Realizacja zamówienia przez Sprzedającego polega na skompletowaniu Produktów będących przedmiotem umowy sprzedaży, dodatkowego ich opakowania w sposób opisany w § 6 ust. 2 Regulaminu oraz zapewnienia możliwości odbioru przesyłki zawierającej Produkty w miejscu wskazane przez Kupującego. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 1 dnia do 5 dni powszednich od poniedziałku do piątku niebędącymi jednocześnie ustawowymi dniami wolnymi od pracy i rozpoczyna bieg w zależności do wybranego przez Kupującego sposobu płatności:

 1. w przypadku płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
 2. w przypadku płatności przelewem bankowym – od dnia zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedającego,
 3. w przypadku płatności za pomocą systemu Przelewy24, BlueMedia S.A – od dnia autoryzacji transakcji.

Termin realizacji zamówienia obejmującego Produkty, o których mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu może być dłuższy o jeden dzień roboczy.

2. Wysyłanie przesyłki kurierem następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej TNT („Przewoźnik”). Regulamin Przewoźnika dostępny jest na stronie http://www.dhl.com. Wysłanie przesyłki następuje od poniedziałku do piątku w dni niebędące jednocześnie ustawowymi dniami wolnymi od pracy. Przewoźnik podejmuje zawsze dwie próby doręczenia przesyłki i w razie nieobecności adresata pozostawia awizo z prośbą o kontakt. Przesyłki wysyłane na adresy firm, szpitali, hoteli, banków, urzędów administracji publicznej itp. mogą zostać doręczone do recepcji lub sekretariatu i w takich przypadkach nie będą doręczane do rąk własnych Odbiorcy.

3. Paczkomat InPost jest urządzeniem do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, którego operatorem jest InPost Paczkomaty Sp. z o. o. Odbiór przesyłki w paczkomacie InPost odbywa się na zasadach i warunkach określonych przez operatora paczkomatów InPost. Regulamin operatora jest odstępny na stronie: https://paczkomaty.pl/file-show/57/regulamin-swiadczenia-uslugi-paczkomaty-24-7-przez-inpost-paczkomaty-sp-z-o-o-obowiazujacy-od-25-12-2014.pdf.

4. Odbiór w sklepie firmowym jest możliwy w godzinach pracy tego sklepu firmowego. Kupujący ma 2 dni na odbiór Produktów w sklepie firmowym liczonych od dnia otrzymania wiadomości o możliwości odbioru Produktów. W celu odbioru Produktów w sklepie firmowym, Kupujący powinien podać następujące informacje: numer zamówienia, imię i nazwisko Kupującego, adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.

5. Dostawa na terenie Ostrowa Wielkopolskiego jest dostępna tylko w rejonach o następujących kodach pocztowych 63-400, 63-410, 63-421. Usługa ta jest możliwa, gdy w Koszyku znajduje się ciasto, tort, lody lub gry Klient na własne żądanie wyrazi wolę dowozu innego Produktu.

6. Wiadomości o możliwości odbioru Produktów, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, zostaną wysłane na adres poczty elektronicznej Kupującego podany przy składaniu zamówienia.

9. Informacja o realizacji zamówienia dostępna jest drogą mailową, telefonicznie lub, jeśli Kupujący założył konto, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu, historia zamówień jest widoczna po zalogowaniu w sklepie internetowym www.czekoladaszorski.pl.

8. Wartość każdego zamówienia jest powiększona o:

 1. 16,00 zł – opłata za przesyłkę kurierską,
 2. 21,50 zł – opłata za przesyłkę kurierską wraz z pobraniem gotówki przez kuriera (przy wyborze sposoby zapłaty ceny, o którym mowa w § 3 lit. a).
 3. 12,90 zł – opłata za przesyłkę za paczkomatem InPost.
 4. 20,00 zł - opłata za dowóz na terenie Ostrowa Wielkopolskiego

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłat, o których mowa w ust. 7 powyżej oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

10. Do każdej umowy wystawiany jest paragon lub faktura VAT. 

Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy. 

Faktura VAT przesyłana jest w formie elektronicznej – jako załącznik do wiadomości elektronicznej e-mail – na adres e-mail Kupującego podany przy składaniu zamówienia, po wysłaniu przesyłki. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody (akceptacją) przez Kupującego na przesłanie mu faktury VAT w formie elektronicznej. W przypadku osobistego odbioru w sklepie firmowym, faktura VAT wydawana jest przy odbiorze.

11. Powierzenie przesyłki Przewoźnikowi przez Sprzedawcę uważane będzie za wydanie rzeczy Kupującemu. Jeżeli Produkt ma być przesłany Kupującemu będącemu konsumentem za wydanie rzeczy Kupującemu będzie uważane przekazanie przesyłki przez Przewoźnika adresatowi lub osobie upoważnionej do odbioru przesyłki w imieniu adresata. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpiło naruszenie przesyłki proszony jest, przed przyjęciem przesyłki, zażądać od kuriera sporządzenia protokołu stwierdzającego szkodę. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Kupujący jest zobowiązany zgłosić ten fakt Przewoźnikowi niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu siedmiu dni od dnia odbioru przesyłki. W pozostałych przypadkach przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w czasie przewozu.

12. W przypadku odbioru w paczkomacie InPost za wydanie rzeczy Kupującemu będzie uważane odebranie przesyłki w paczkomacie InPost. W przypadku odbioru osobistego w sklepie firmowym za wydanie rzeczy Kupującemu będzie uważane odebranie przesyłki w sklepie firmowym.

13. Przesyłki nieodebrane mogą zostać zniszczone w terminie 7 dni od dnia zwrotu do Sprzedawcy.

14. Osoba, która przy składaniu zamówienia wprowadziła niekompletne lub nieprawdziwe dane, co naraziło Sprzedawcę na szkodę, będzie ponosić wobec Sprzedawcy odpowiedzialność odszkodowawczą.

15. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia produktów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych stronach internetowych opisujących dany produkt.

§ 5. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI.

1. Czekolady należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu z dala od promieni słonecznych i światła. Optymalna temperatura do przechowywania Produktów to 16-18 °C. Ciasta należy przechowywać w lodówce o temperaturze 4-6 °C. Lody należy przechowywać w temperaturze min. -18 °C lub zimniejszej.

!!! NIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ CIAST W CHŁODNYCH POMIESZCZENIACH NIE PRZEZNACZONYCH DO PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW WILGOTNOŚCI, TEMPERATURY ORAZ STERYLNOŚCI TJ. SKRYTKI, SCHOWKI, MIEJSCA POD SCHODAMI, KLATKI SCHODOWE ITP. !!!

2. Data minimalnej trwałości Ciast, Tortów wynosi od: 1-3 dni od daty otrzymania zamówienia. Data minimalnej trwałości Czekolad wynosi: od 14 do 60 dni od daty zakupu. Data minimalnej trwałości Lodów wynosi od: 60 do 90 dni od daty zakupu.

§ 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.

1. Produkty z czekolady są z natury kruche i pomimo licznych zabezpieczeń w postaci opakowania zewnętrznego oraz kartonika wysyłkowego mogą ze względu na rodzaj dostawy (paczka pocztowa, przesyłka kurierska) ulec ukruszeniu lub ułamaniu, co oczywiście nie obniża ich walorów smakowych i wartości produktu, jednak wizualnie może nie odpowiadać Zamawiającemu. Prosimy wziąć pod uwagę taką ewentualność przed złożeniem zamówienia.

2. Zgodnie z Ustawią z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dn. 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową, Kupujący traci swe uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż 24 godziny od dnia otrzymania towaru dostarczanego do miejsca zamieszkania Kupującego.

3. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: „Cukiernia Szorski Jolanta Musialska”, ul. 3 Maja 32, 63-400 Ostrów Wielkopolski lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@czekoladaszorski.pl. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia. W przypadkach uzasadnionych towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, a jeśli to będzie niemożliwe nastąpi zwrot zapłaconej kwoty.

4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA.

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Z wyłączeniem następujących przypadków opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: pkt.3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; pkt.4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. Za taki Produkt uważa się wszystkie Produkty ze Sklepu www.czekoladaszorski.pl; pkt.5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

2. Dla skuteczności odstąpienia od umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostać przesłane na adres Sklepu przed upływem wskazanego powyżej terminu.

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient wysyła towar na własny koszt.

4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie. W przypadku produktów świeżych (ciast, tortów) oraz lodów z datą ważności do 3 dni termin zwrotu wynosi 1 dzień od dnia wysłania oświadczenia, natomiast czekolad z datą minimalnej ważności do 60 dni termin zwrotu wynosi 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. W przypadku jeżeli Kupujący wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem, termin wynosi do 1 do 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Zwracany towar nie może być używany, poza koniecznym dla sprawdzenia przez Klienta zgodności towaru z zamówieniem i oczekiwaniem otwarciem opakowania produktu.

5. Zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

6. Zwrotowi nie podlegają produkty:

 • o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.

8. „Cukiernia Szorski Jolanta Musialska” ponosi odpowiedzialność za zamówiony produkt do wysokości jego ceny.

 

§ 8. WZORY I PRÓBKI.

Przesyłane próbki lub wzory produkcyjne stanowią jedynie informację poglądową i nie są podstawą do składania zamówienia.

§ 9. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną poprzez stronę internetową polegają na umożliwieniu Kupującym dokonywania zakupów, w szczególności z wykorzystaniem konta, a także na udostępnieniu usługi „Dodaj opinię” oraz usługi polecenia produktu w serwisach społecznościowych szczegółowo wskazanych na poszczególnych stronach internetowych zawierających opis danego produktu oraz usługi otrzymywania drogą mailową informacji handlowych, marketingowych, reklamowych od Sprzedawcy (newsletter).

2. Korzystanie z usługi konta wymaga dokonania przez Kupującego rejestracji i podania danych osobowych (imię i nazwisko, adres, telefon, adres email będący jednocześnie loginem) oraz ustalenia indywidualnego hasła. Na adres e-mail Kupującego wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem dokonania prawidłowej rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji konta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

3. Rejestracja konta jest bezpłatna i dobrowolna. Login i hasło mają charakter poufny. Kupujący korzystający z loginu i hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedawcy.

4. Każdy Kupujący może posiadać tylko jedno konto. Konto jest niezbywalne, Kupującemu nie wolno korzystać z konta innych Kupujących oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z konta, w tym loginu i hasła.

5. Usługa „Dodaj opinię” pozwala na zamieszczenie oceny Kupującego o danym produkcie na stronie na której znajduje się opis danego produktu oraz ocena w pięciogwiazdkowej skali, po uprzedniej akceptacji takiej opinii przez Sprzedawcę. Kupujący nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedawcy, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

6. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Kupującego, który podczas składania zamówienia lub rejestracji konta wyrazi zgodę na subskrypcję newslettera. Z chwilą potwierdzenia zapisania się na listę odbiorców newslettera dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą na warunkach określonych w regulaminie.

7. Zamieszczając i/lub udostępniając treści poprzez oferowane przez Sprzedawcę nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym regulaminie, Kupujący dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedawca jedynie zapewnia Kupującym odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedawcy. Każdy z Kupujących ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

8. Kupujący nie mogą zamieszczać, ani udostępniać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedawcy, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Kupujących jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody.

9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w zakresie konta, newslettera oraz pozostałych usług opisanych w niniejszym Rozdziale zawierana jest na czas nieoznaczony. Sprzedawca może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem konta jednakże pozostaje to bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

10. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:

 1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania strony internetowego,
 2. działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 3. Sprzedawca otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,
 4. Sprzedawca uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do konta,
 5. Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
 6. Kupujący w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
 7. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

11. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie strony internetowej. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Sprzedawcę wskazane w niniejszym regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Kupujący proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: strony internetowej biuro@czekoladaszorski.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Kupujący proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych i/lub loginu, którym posługują się w dostępie do konta oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.

12. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Kupujący dokonując Zamówienia przy użyciu strony internetowej www.czekoladaszorski.pl i/lub rejestrując konto i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera i/lub kontaktując się mailowo lub telefonicznie ze Sprzedawcą przekazuje Sprzedawcy swoje dane osobowe. W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji konta oraz kontaktu mailowego lub telefonicznego podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy polegający na wykonaniu Umowy sprzedaży i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży (kontakt z Kupującym) oraz budowaniu pozytywnych relacji z potencjalnymi Kupującymi. W przypadku rejestracji konta o i/lub zapisania się do newslettera podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Kupującego.

2. Dane osobowe Kupującego wykorzystywane są przez Sprzedawcę jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Kupującego: dla potrzeb kontaktu z Kupującym (przez okres kontaktowania się z Kupującym), i/lub wykonania Umowy sprzedaży (do czasu usunięcia konta jednak nie wcześniej niż do czasu upływu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi) i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) (do czasu rezygnacji z newslettera) i/lub rejestracji konta (do czasu usunięcia konta). Wobec Kupującego innego niż Kupujący uprzywilejowany Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu (w przypadku spożywczych produktów do daty ważności produktu)

3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Kupującym i/lub wykonania Umowy sprzedaży i/lub wysyłki newslettera i/lub rejestracji konta. Dane osobowe udostępnione Sprzedawcy nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w regulaminie, w innym celu niż wskazane w regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Kupującego.

4. Sprzedawca informuje także, że Kupujący ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Kupującego cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Kupujący ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Sprzedawca niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Kupujących osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Kupującego, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

7. Sprzedawca przetwarza dane osobowe przekazywane przez Kupującego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Kupującego zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Kupujących przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

§ 11. UWAGI KOŃCOWE.

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.03.2020 roku.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl